O nas

WDOMED Centrum rehabilitacji Neurologicznej powstało dzięki współpracy fizjoterapeuty i lekarza. To miejsce gdzie ponad 20 lat doświadczenia i pracy zespołowej z pacjentami neurologicznymi i bólowymi, pozwala na znaczne skrócenie okresu leczenia. Dziś to zespół wielu specjalistów z różnych dziedzin fizjoterapii i medycyny, którzy w codziennej pracy wykorzystują międzynarodowe standardy oraz metody neurofizjologincze, tak aby skutecznie osiągnąć cel jaki wyznacza nam pacjent. Dzięki holistycznemu podejściu do zagadnienia i odpowiedniej diagnostyce oraz determinacji zespołu i pacjenta , potrafimy rozwiązać niemal każdy problem. Nasz zespół to ludzie z pasją. Pracujemy metodami neurofizjologicznymi szeroko pojętej rehabilitacji. W naszym centrum znajdziesz specjalistów wykorzystujących takie metody jak : McKenzje, Bobath, Vojta, terapia manualna, terapia FED, terapia FIST i wiele innych. Dzięki temu naszym atutem jest użycie odpowiednich technik i metod leczenia do pacjenta a nie pacjenta do metody. Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin medycyny: neurologii ,neurochirurgii , psychologii, psychiatrii, logopedii, neurologopedii, pediatrii, a także pielęgniarstwa i położnictwa . Razem rozwiążemy Twój problem.

lek. med. Katarzyna Słowińska-Karska

Specjalista rehabilitacji medycznej
Lekarz pediatra

Telefon

tel. kom. 502-642-044

Praca:

 • Pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – Oddział Rehabilitacji w Strzelinie

 • Konsultant Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej w Zgorzelcu

Wykształcenie

02-05.2013 Kurs specjalistyczny dla Lekarzy Przewodniczących Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych (NIL-Warszawy)

1998-2000 Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej/ Akademia Ekonomiczna Wrocław

2000-2004 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, drugi stopień specjalizacji

1994-1997 lekarz pediatra, pierwszy stopień specjalizacji [egzamin zdany z wyróżnieniem]

1988-1994 Akademia Medyczna we Wrocławiu

Kursy i szkolenia

 • Dolnoślaska Izba Lekarska Wrocław 10.2017

Neurorehabilitacja w teorii i praktyce

 • XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy 03.2017

 • XXII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy 03.2016

 • XVI Międzynarodowy Kongres PTF 11.2015

Fizjoterapia Dziś i Jutro

 • Dolnośląska Izba Lekarska Wrocław 10.2014

Współczesne Poglądy na leczenie schorzeń kręgosłupa

 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy 03.2014

Życie Bez Bólu

 • VIII Międzynarodowy Kongres PTReh 09.2013

Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych

 • D&G Consulting 04.2013

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001:2008 w Podmiocie Leczniczym

 • XIV Sympozjum PTReh 09.2011

Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chorób układu krążenia

Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji

Wybrane metody specjalne kinezyterapii wspomagane systemem trakcji w ruchu w terapii zespołów bólowych kręgosłupa

 • XVI edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy -03.2008

Życie Bez Bólu /Diagnostyka Skolioz Kinesiology taping w fizjoterapii/

 • VI Międzynarodowy kongres 09.2007

Rehabilitacja medyczna

Profilaktyka Pierwotna i Wtórna Niepełnosprawności

Zastosowanie metody S-E-T w ćwiczeniach odcinka lędźwiowego kręgosłupa

 • 2007—2009 Uczestnik oraz organizator kursów Kinesiology Taping PROVITA

 • Luty 2005 Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

 • Marzec 1999 Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego metodą Vojty

Publikacje naukowe i wystąpienia

 • Efekty wczesnej i kompleksowej opieki nad pacjentem z urazem wielonarządowym i uszkodzeniem rdzenia kręgowego po ciężkim wypadku komunikacyjnym ( XXIII Edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy – Zgorzelec 03.2017 )

 • Efekty rehabilitacji po wszczepieniu urządzenia Restore ADVANCED device firmy Medtronic® u pacjenta z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w odcinku szyjnym na poziomie C5-C6 – studium przypadku. Praca wyróżniona II miejscem Zgorzelec 03.2016r

 • Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego po urazie szyjnego odcinka kręgosłupa na poziomie kręgów C1 i C2 – studium przypadku 03.2014 Zgorzelec-plakat

mgr Wdowiak Przemysław

Specjalista fizjoterapii

Telefon

71 72 07 026

E-mail

przemyslaw.wdowiak@wdomed.pl

Wykształcenie :

2017r Tytuł Specjalisty w dziedzinie fizjoterapii

2013r-2017r Szkolenie Specjalizacyjne , Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji WS-SPZOZ w Zgorzelcu, Kierownik specjalizacji: prof. dr hab. n. med i dr n. k.f Zbigniew Śliwiński

2003r Tytuł magistra w zakresie fizjoterapii

Wydział Fizjoterapii , Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Tytuł pracy magisterskiej: ,, Wstępna ocena efektywności masażu medycznego w wybranych zespołach bólowych ’’

Opiekun naukowy: dr Waldemar Andrzejewski

1998r-2003r Studia magisterskie z Fizjoterapii

Publikacje naukowe :

 • Autorzy: Przemysław Wdowiak , Karolina Karska, Katarzyna Słowińska – Karska, Agnieszka Dębiec – Bąk, Marzena Supińska

Tytuł oryginału: ,,Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego w oparciu o wybrane metody neurofizjologiczne na jakość życia i stan funkcjonalny pacjenta po urazie na poziomie C1 i C2 – studium przypadku’’ – w przygotowaniu

Czasopismo: Kwartalnik Fizjoterapia polska

Wystąpienia i uczestnictwo w konferencjach :

 • Analiza dynamiki zmian w mikrokrążeniu wybranych obszarów ciała po stymulacji metodą Vojty dzieci w wieku 3-10 miesiąca ( IX Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów 24 – 25 luty 2022r)

 • Efekty trzymiesięcznego programu intensyfikującego fizjoterapię pacjentów

( Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2018r)

 • Efekty wczesnej i kompleksowej opieki nad pacjentem z urazem wielonarządowym i uszkodzeniem rdzenia kręgowego po ciężkim wypadku komunikacyjnym ( XXIII Edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy – Zgorzelec 23-25 marca 2017r )

 • Efekty rehabilitacji po wszczepieniu urządzenia Restore ADVANCED device firmy Medtronic® u pacjenta z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w odcinku szyjnym na poziomie C5-C6 – studium przypadku. Praca wyróżniona II miejscem Zgorzelec 03.2016r

 • Skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego po urazie szyjnego odcinka kręgosłupa na poziomie kręgów C1 i C2 – studium przypadku 03.2014 Zgorzelec

 • Fizjoterapia w schorzeniach kręgosłupa – Konferencja Wałbrzych

 • I Kongres PNF w Polsce – Warszawa

 • Życie bez bólu – Międzynarodowe Dni Inwalidy Zgorzelec

 • Metoda FED – Konstancin

 • Choroby Cywilizacyjne – Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław

 • Interdyscyplinarność w procesie odbudowy postawy ciała i funkcji organizm – Opole

 • Testy neurodynamiczne ich interpretacja i zastosowanie w Fizjoterapii -Warsztaty Zgorzelec

 • Ocena Funkcjonalna dzieci z uszkodzeniem OUN – Warsztaty Zgorzelec

 • Diagnostyka czynnościowa w obrazie RTG – Warsztaty Zgorzelec

 • III Kongrs PNF w Polsce

Kursy i szkolenia :

 • Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego Vojta dla dorosłych

 • Kurs rozwijający Bobath dla dorosłych

 • Kurs podstawowy Bobath dla dorosłych

 • Kurs kliniczny PNF w Neurologii

 • PNF w spastyczności

 • PNF w leczeniu bólów krzyża

 • PNF podstawowy i rozwijający

 • Metoda FED

 • Terapia Manualna Kończyna Górna – Kręgosłup I

 • Terapia Manualna Kończyna Górna – Kręgosłup II

 • Podstawy Neurofizjologii

 • Mulligan A

 • Kinesiology Taping

 • Pierwsza Pomoc Medyczna

 • Mc Kenzie

 • Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych AWF Wrocław

Doświadczenie zawodowe :

Moją przygodę z fizjoterapią rozpocząłem w 2004 roku jako starszy asystent fizjoterapii w SZPL PROVITA mieszczącym się przy ulicy Bierutowskiej 63 we Wrocławiu. Byłem odpowiedzialny za , planowanie terapii na 18 łóżkowym oddziale Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej oraz współpracę z lekarzami i fizjoterapeutami posiadającymi międzynarodowe certyfikaty ukończenia nowoczesnych metod rehabilitacji neurofizjologicznej PNF,NDT Bobath, McKenzie, Terpia Manualna, Vojta .

Współpracowałem również z Oddziałem Neurologicznym w zakresie terapii pacjentów po aplikacji Toksyny Botulinowej.

W latach 2005 – 2015 jako wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prowadziłem zajęcia kliniczne z zakresu Fizjoterapii w Ortopedii ( Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu ) orazmFizjoterapii w Neurologii ( Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii ).

W latach 2013r-2017r pod kierownictwem prof. dr hab. n. med i dr n. k.f Zbigniewa Śliwińskiego uczestniczyłem w szkoleniu specjalizacyjnym w Stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji WS-SPZOZmw Zgorzelcu. W 2017r po pozytywnym wyniku państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego otrzymałem tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii

Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie odpowiedniego doboru sprzętu ortopedycznego dla naszych pacjentów w 2009 roku zdecydowałem się na otwarcie sklepu medycznego i podpisanie umowy na refundację środków ortopedycznych i pomocniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2016 roku WDO-MED postanowiło dołączyć do grona instytucji pożytku publicznego i założyło Fundację , której głównym celem statutowym jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz edukacja.